Ämnet för dagen i digitala bibliotekskretsar är makerkulturen och hur vi kan lära oss av den för att utveckla ett bibliotek för medskapande, ett #Skaparbibblan. Mycket av diskussionen kretsar kring 3D-skrivare och digitala verktygslådor som t.ex. Arduino, Raspberry Pi och Makey-Makey. Tanken är att vi genom att öppna upp digitala skaparverkstäder på biblioteken så ska kreativiteten flöda fritt och människor ska kunna bekanta med den nya tekniken och vara med och skapa nya roliga och kanske även användbara digitala produkter och tjänster. Gott så. Jag önskar verkligen att många många bibliotek vågar ta steget till att bli medskapande noder i samhällets mitt där den digitala och analoga världen kan mötas och nya idéer kan skapas som alla har nytta av.

Men ett skapande bibliotek är något mer och ännu viktigare än 3D-skrivare och digitala gadgets. Det är en attityd och ett förhållningssätt. Ett skapande bibliotek är för mig del av en frihetsrörelse som går emot strömmen, utmanar status quo och ifrågasätter digital bekvämlighet. Det är därför viktigt att inte bara prata om ny cool teknik utan att även utmana de föreställningar och förhållningssätt som många av oss mer eller mindre reflexmässigt har till den redan befintliga tekniken och till de digitala tjänster som vi idag betraktar som självklara. Ett exempel på en sådan “självklar” tjänst är givetvis Facebook. Om det är något som bättre illustrerar vår tids digitala bekvämlighet så är det väl Facebook?

En besvärande fråga vi bör ställa oss är om vår strävan efter användarvänliga tjänster, snabb kommunikation och digital bekvämlighet verkligen ligger i bibliotekens och det öppna demokratiska samhällets intresse. Ska vi i biblioteken oreflekterat och okritiskt bädda in våra egna samtal, och medborgarnas, i en digital bunkermiljö som Facebook? Och är det verkligen ok att vi i bibliotekens IT-handledningar och internetkurser introducerar medborgare till Facebook och andra kommersiella sociala medier utan att samtidigt visa på de öppna, mindre självklara, och ibland en aning mer obekväma, digitala alternativen? Vad är viktigare: användarvänlighet och digital bekvämlighet eller användarmedvetenhet och digital aktivism?

Så här avslutar Librarian Shipwreck ett blogginlägg om hur Facebooks expansion påverkar Internet, och vad Facebook gör med oss:

Facebook’s first ten years serve as a perfect testament to the steady enclosure of the Internet. Years in which platforms like Facebook (and Google) have gained that most expensive and allusive property: people have simply become used to them, and to their downsides as well. But as Facebook turns 10 it’s important to remember, the site’s users are not being given a piece of the cake. They are the cake being devoured.

Läs hela blogginlägget här! 

Lämna ett svar