Tillsammans bildar folk- och skolbibliotek, forsknings- och högskolebibliotek, special- och myndighetsbibliotek ett unikt rikstäckande nätverk av över 4 000 kunskapscentraler. Dessa är en resurs för att möta vår tids ökade behov av medie- och informationskunnighet hos hela befolkningen.

Highlighted by Åke Nygren in Biblioteken och medie- och informationskunnighet by Svensk Biblioteksförening

Lämna ett svar