Svenska attityder och kulturella förhållningssätt till afrikaner har vanligtvis ingått i en allmän paneuropeisk syn på Afrika och svarta människor, som är kopplad till slavhandeln, slaveriet och koloniseringen av subsahariska Afrika

Highlighted by Åke Nygren in Afrofobi – En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i Sverige by Mångkulturellt Centrum

Lämna ett svar