stiger kraven på att analysera och kritiskt värdera medieinnehåll, att hantera identitet och integritet på nätet, och att söka, välja och förmedla information. Det är färdigheter alla behöver för att aktivt kunna delta i dagens demokratiska digitala samhälle

Highlighted by Åke Nygren in Biblioteken och medie- och informationskunnighet by Svensk Biblioteksförening

Lämna ett svar