Started reading Biblioteksaktivisten – Essäer om makt och bibliotek i informationssamhället by Mikael Böök

Lämna ett svar