Regeringen vill att Sverige ska bli världsbäst på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Samtidigt förslår man mobilförbud i skolan. Minst sagt motsägelsefyllda budskap. Mobilen är ju de facto vår mest spridda och mest använda dator, ett i sanning folkligt digitalt verktyg. Den är dessutom i skriande behov av pedagogisk metodutveckling. Genom att förutsättningslöst och fördomsfritt gräva där vi står, genom att använda oss av våra mobila folkdatorer i fickan, skulle vi kunna utveckla det mobila lärandet. Ta oss an den pedagogiska utmaningen att se mobilerna som potentiella lärmaskiner, samtidigt som vi genom pedagogiska handlingsplaner och ett mindset präglat av learning-by-doing angriper beroende- och integritetsproblematiken. Här finns enorma möjligheter för skolan, biblioteken och folkbildning att omsätta digitaliseringsvisionen i handling, dvs jobba med mobilen som ett pedagogiskt verktyg för kollaborativt och kollegialt lärande. Istället väljer regeringen en helt annan inriktning: att stigmatisera mobilen genom ett generellt förbud i skolorna. Det är inte att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Det är att stoppa huvudet i sanden.

Lämna ett svar