#green #damp #rainy #cold The opposite of Israel. In #Israel. (på/i Beit Qama, Hadarom, Israel)

Lämna ett svar