Under våren är jag glad över att få medverka på två riktigt spännande konferenser arrangerade av Skolporten: en om skolbibliotek och en som vänder sig till slöjdlärare. Känns som en riktigt spännande möjlighet att få tala om Skaparbibblans möjligheter utanför folkbiblioteksvärlden (där jag själv mest är verksam) och dessutom till väldigt kunniga målgrupper: skolbiblioteken är ju idag regelrätta MIK-laboratorier och slöjdlärarna är de som kanske bäst av alla kan länka samman äldre tiders hantverks- och teknikkunnande med dagens och framtidens digitala kompetenser. Ett gränsöverskridande samtal mellan de här professionerna är nödvändigt för att skolan och biblioteken tillsammans ska kunna förstå och utveckla framtidens lärande där gränserna mellan digitalt och fysiskt allt mer luckras upp och där det distribuerade/kollegiala lärandet och välutvecklade PLE:s är avgörande för individens och samhällets välmående och utveckling.

Hoppas vi ses i Göteborg och/eller Stockholm under våren! 🙂

/Åke


image
image

Läs mer och anmäl dig här!

image
image

 

Läs mer och anmäl dig här!

Lämna ett svar