För att beskriva och ringa in de kunskaper och färdigheter som dagens mediemiljö allt tydligare kräver har Unesco definierat ett nytt samlingsbegrepp, medie- och informationskunnighet. Definitionen inkluderar tidigare begrepp som digital kompetens eller informationskompetens.

Highlighted by Åke Nygren in Biblioteken och medie- och informationskunnighet by Svensk Biblioteksförening

Lämna ett svar