VARA.
SKAPA.

Välkommen att välja tystnad, vila, reflektion och varande.
Välkommen att välja ljudlighet, uttrycksfullhet, spontanitet och skapande.
Välkommen att vara dig själv, tillsammans med andra.

Det kontrastfulla, överraskande men balanserade biblioteket. Alltid beyond.
Ett bibliotek som tar mörkret och ljuset på allvar. Som både bekräftar och utmanar. Där kopplingar och kontraster blir synliga. 

image

Lämna ett svar