alecshao:

Michael Salter – Styrobot, 2008 – 22 feet of styrofoam packing material

Lämna ett svar